THE RELATIONS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT: A QUALITATIVE RESEARCH ON A CALL CENTER EMPLOYEE

Article Turkish OPEN
AĞRAŞ, Süleyman; GENÇ, Emre;
(2018)
  • Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  • Journal: issn: 2602-4594, eissn: 2602-4594
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Organizational Commitment,Burnout,Call Center | Örgütsel Bağlılık,Tükenmişlik Sendromu,Çağrı Merkezi

Buaraştırmanın amacı, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik sendromunu anlamak,çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin tükenmişlik sendromu ile arasındaanlamlı bir ilişkinin olup olmadığını analiz etmektir. Bu amaçla nitel biraraştırma tasarlanmış ve Düzce’de bulunan bir... View more
Share - Bookmark