Danish Folkloristics: between Philology and Ethnology

Article OPEN
Simonsen, Michèle;
(2014)
  • Publisher: Universitat Rovira i Virgili
  • Journal: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature
  • Subject: Svend Grundtvig | Folklore | Balades | Lleis de la narrativa | Axel Olrik | Dinamarca | Folklore; Dinamarca; Balades; Lleis de la narrativa; Svend Grundtvig; Axel Olrik

Aquest article ofereix una visió general dels estudiosos més importants del folklore danès —Svend Grundtvig, Axel Olrik, Evald Tang Kristensen, Bengt Holbek, Iørn Piø— i sosté que, encara que la majoria d’ells van ser formats originalment en filologia i sobretot es v... View more
Share - Bookmark