Automated web page testing with Laravel

Bachelor thesis Slovenian OPEN
VOLK, MATIC (2014)
  • Publisher: M. Volk
  • Subject: Spletna stran | Laravel | diplomske naloge | Website | automatic tests | controller | univerzitetni študij | kontroler | pogled | računalništvo | unit tests | view | computer and information science | računalništvo in informatika | computer science | testi enot | avtomatski testi | 004.774(043.2) [udc] | model | diploma

Porast števila spletnih aplikacij je vplival na uporabo naprednih metod za njihov razvoj. V ospredju so agilne metode, ki vpeljujejo razvijanje, vključno s testiranjem. Testno voden način razvoja spletnih strani zajema pisanje testov, preden se začne implementacija posamezne funkcionalnosti spletne strani. V diplomski nalogi so opisani tipi testov, ki so prikazani tudi na primeru razvoja spletne strani. Testiranje poteka po komponentah glede na vlogo, ki je komponenti namenjena. Predstavljeni so testi pogleda, modela in kontrolerja, razdeljeni na posamezne enote tako, da omogočajo natančno in učinkovito testiranje.
Share - Bookmark