Metodologies d’anulació en substrats heterocíclics: Reaccions de RCM i ciclacions de Heck

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Alonso Serrano, Sandra;
(2010)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Ring formation (Chemistry) | Vinoreblina | Compostos heterocíclics | Alkaloids | Alcaloïde | Alcaloides | Ciències de la Salut | Aparicina | Síntesis de fármacos | Ciclització (Química) | Ciclació de Heck | Apparicine | Ervitsina | 615 | Synthesis of drugs | Heterocyclic compounds | RCM | Síntesi de fàrmacs | Alcaloide

[cat] La present Tesi Doctoral es situa en el context de l’estudi d’estratègies sintètiques per a la formació d’anells en l’àrea heterocíclica. En particular, s’han avaluat les possibilitats sintètiques de la combinació de dues reaccions d’eficàcia prou reconeguda per ... View more
Share - Bookmark