publication . Master thesis . 2007

Deteksjon av lungekreft med spiral-CT og "pet-scan"

Varsi, Liv Inger;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Oct 2007
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Country: Norway
Abstract
Introduksjon Lungekreft er et stort helse- og samfunnsmessig problem i den vestlige verden. Lungekreft i sene stadier gir betydelige plager med blant annet dyspnø og smerter. De terapeutiske virkemidler man kan tilby i dag, har liten suksess i å behandle metastatisk sykdom. I Norge er den totale dødelighet på nesten 90 %. Det finnes få effektive diagnostiske verktøy for tidlig oppdaging av lungekreft. Overlevelsen er relatert til stadiet på diagnosetidspunktet. Populasjonsbasert screening eller masseundersøkelser er systematisk bruk av en diagnostisk test for i identifisere sykdomstilfeller. Screeningstudier for lungekreft har vært gjennomført de siste 30 år. Sp...
Subjects
free text keywords: Lungekreft, Spiral-CT, Hunder, luktesans, VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762
Any information missing or wrong?Report an Issue