Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidity of water on an example of the cascade lower Brda River

Article OPEN
Szatten, Dawid (2016)
 • Publisher: Kazimierz Wielki University
 • Journal: (issn: 2391-8306)
 • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.44629
 • Subject: turbidity of water | nefelometryczne pomiary mętności | GV557-1198.995 | Education | Sports | nefelometric measurements | suspended sediment transport | Medicine | L | transport rumowiska zawieszonego | total suspension | R | zawiesina ogólna | artificial reservoir. | sztuczne zbiorniki wodne | mętność wód

Szatten Dawid. Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidi... View more
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  8
  views in local repository
  6
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  ZENODO 4 3
  Zenodo 4 3
Share - Bookmark