Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidity of water on an example of the cascade lower Brda River

Article OPEN
Dawid Aleksander Szatten;
(2016)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: issn: 2391-8306
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.44629
  • Subject: turbidity of water | nefelometryczne pomiary mętności | GV557-1198.995 | Education | Sports | nefelometric measurements | suspended sediment transport | Medicine | L | transport rumowiska zawieszonego | total suspension | R | zawiesina ogólna | artificial reservoir. | sztuczne zbiorniki wodne | mętność wód

Szatten Dawid. Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidi... View more
Share - Bookmark