Kontrolltiltak ved konkret mistanke om mislighold : utgjør dette en trussel for arbeidstakers personvern?

Master thesis Norwegian OPEN
Inderhaug, Ann Lilly Hestad;
(2009)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Personvern | Kontrolltiltak | Mislighold | 737102 | Arbeidstaker | :Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 [VDP] | Mastergrad
Share - Bookmark