Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)

Article Azerbaijani OPEN
Ağalarlı, Mübariz;
(2016)

Orta çağlar dövründə Şərqi Anadolu və Naxçıvan bölgəsi siyasi, iqtisadi və strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli bir bölgə durumundaydı. Həmin dövrdə Şərqlə Qərbi bir-birinə bağlayan mühüm karvan yollarının keçdiyi bu bölgələr zəngin ticarət karvanlarının, əzəmətli ordu... View more
Share - Bookmark