Investigation by multiple factor analysis of variation of suicide causes according to gender in people with different ages in the years 2002 and 2012

Article Turkish OPEN
Mevlüt Türe; İmran Kurt Ömürlü; Merve Cengiz; Can Türkiş;
(2015)
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal: issn: 2149-9063, eissn: 2149-9063
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.5152/adutfd.2015.2147
  • Subject: Multiple Factorial Analysis | Çoklu Faktör Analizi | Uyum Analizi | Cause of Suicide | C ause of suicide | Cause of suicide, contingency table, correspondence analysis, multiple factorial analysis | R5-920 | c on tingenc y table | Correspondence Analysis | Kontenjans Tablosu | Medicine | R | multiple fac t orial analy sis | İntihar Nedeni | c orr espondenc e analy sis | Medicine (General) | Contingency Table

AMAÇ: Bu çalışmada, 2002 ve 2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin incelenmesi amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: 2002 ve 2012 yıllarında 3802 bireye ait veri seti, yaş (<15, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, ... View more
Share - Bookmark