The vision on their future perspectives of adolescents from dysfunctional families in vilnius district schools

Master thesis Lithuanian OPEN
Simanovič, Vitalija;
(2007)
  • Publisher: Institutional Repository of Vilnius University
  • Subject: Disfunkcinės šeimos

SANTRAUKA Temos aktualumas, problematiškumas. Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie vaikus iš disfunkcinių šeimų, jų poreikius ir jų integraciją į visuomenę. Jiems skiriame vis daugiau dėmesio, pamažu kuriama pagalbos ir integracijos sistema. Vaikų iš disfunkcinių še... View more
Share - Bookmark