publication . Master thesis . 2016

Unge på boligmarkedet - En analyse av unge nordmenns boligdisposisjon i perioden 2001-2014

Nøstvik, Fredrik Dverset;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Fra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven undersøker hvilke variabler som påvirker unges boligdisposisjon og boligpreferanser i Norge, og forskjeller mellom storbyer og resten av landet. Forklaringsvariabler slik som alder, bosted, utdanningsnivå, og familiesituasjon påvirker unges valg og muligheter på boligmarkedet i den undersøkte perioden. Innsetting av gjennomsnittsverdier i forklaringsvariablene gir svingninger i predikerte eier-, leie-...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP], :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue