publication . Article . 2016

Değişen Dünya İçin Geometriyi Anlamak: NCTM’in 71. Yıl Kitabı (Understanding Geometry for a Changing World: Seventy First Yearbook)

Şeyda Birni; Zekeriya Karadağ;
Open Access Turkish
  • Published: 05 Apr 2016 Journal: issn: 1309-4653, eissn: 1309-4653, Copyright policy
  • Publisher: Türkbilmat Eğitim Hizmetleri
Abstract
Bu çalışmada “Değişen Dünya İçin Geometriyi Anlamak: NCTM’in 71. Yıl Kitabı” (Understanding Geometryfor a Changing World: NCTM's 71st Yearbook) isimli kitabın incelemesi yapılmıştır. Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. “Geometrik Vizyonu Geliştirmek” isimli ilk bölüm, altı makaleden,  “Geometri Öğrenme” isimli ikinci bolum, beş makaleden ve “Anlamak İçin Geometri Öğretme” isimli son bolum ise on iki makaleden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı her bir makalenin ana fikrini ve değindiği önemli noktaları ortaya koymak olduğundan, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Subjects
free text keywords: Education (General), Education, T, Information technology, T58.5-58.64, L7-991, book review, Technology, L
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

Değişen Dünya İçin Geometriyi Anlamak: NCTM’in 71. Yıl Kitabı (Understanding Geometry for a Changing World: Seventy First Yearbook)

Şeyda Birni; Zekeriya Karadağ;