publication . Article . 2014

La Transmissió intergeneracional de rols de gènere a la llar

Marc Ajenjo Cosp;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Revista Catalana de Sociologia
  • Country: Spain
Abstract
L'article aborda la transmissió dels rols de gènere entre els progenitors i els seus fills i filles a partir de l'Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (Institut Nacional d'Estadística). Utilitzant la diferència de treball no remunerat realitzat per germans de diferent sexe com a indicador, s'analitza l'efecte de variables com l'ocupació de la mare, la participació del pare en tasques domèstiques, els ingressos de la llar i l'educació dels progenitors per afavorir més o menys el grau de transmissió. Els resultats mostren una transmissió intergeneracional dels rols de gènere, que les variables esmentades s'encarreguen de matisar. En aquest sentit, cal destacar ...
Subjects
free text keywords: Usos del temps, Rols de gènere, Transmissió intergeneracional, Espanya, Time allocation, Gender roles, Intergenerational transmission, Spain
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue