publication . Report . 2012

Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge

Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Lorentsen, Nils Helge; Riser, Christian Wexels; Jensen, Anette; Våge, Harald;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Strann, K.-B. (red.), Frivoll, V., Sortland, F., Lorentzen, N.H., Riser, C.W., Jensen, A. og Våge, H. 2012. Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge – NINA Rapport 833. 63s. Rundt 42 par svarthalespover ble påvist som hekkende eller sterkt territorielle i undersøkelsen i Nord-Norge 2011. Alle hekkefunn ble gjort fra Lofoten nord til Vest-Finnmark. Funnene fordeler seg med 12 par i Lofoten, 17 i Vesterålen, 1 i Ofoten, 8 i Troms og 3-4 i Finnmark. En rekke områder er ikke kartlagt og med vår kunnskap om observasjoner av arten på vårtrekket tror vi at hekkebestanden vil ligge på rundt 50-60 par nord for Lofoten. Noen få lokaliteter er ut...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue