publication . Article . 2012

Regulering : en innledning

Paul Larsson;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 29 Nov 2012
  • Publisher: De Nordiske Kriminalistforeninger
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er innledningsartikkelen til et temanummer av "Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab" som omhandler regulering. Se ogsa Larsson og Sorli sin artikkel i samme temanummer "Drosjenaering under lupen: kontrollpluralisme i praksis?" - ogsa denne i fulltekst i PIA.
Subjects
free text keywords: regulering, økonomisk kriminalitet, oversiktsartikkel, World Wide Web, Psychology, Humanities
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue