Business Intelligence

Article, Bachelor thesis, Master thesis Danish OPEN
Strejčková, Lucie;
(2001)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Report; Data presentation; Business Intelligence; Prezentace dat

Cílem této bakalářské práce je seznámení s Business Intelligence a zpracování vývojového trendu, který ovlivňuje podobu řešení Business Intelligence v podniku ? Business Activity Monitoring. Pro zpracování tohoto tématu byla použita metoda studia odborných pramenů, a to... View more
Share - Bookmark