publication . Master thesis . 2015

Triploid laks - Produktegenskaper og omdømmeperspektiver

Olsen, Terje Antero;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 May 2015
  • Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Oppdrett av laks har vært en suksesshistorie for Norge. Utviklingen har vært formidabel de siste tiårene fra en produksjon på ca. 46 000 tonn i 1984 til over 1,2 millioner tonn i 2014. Laksenæringen har imidlertid flere utfordringer og en av dem er rømming av laks fra sjøanlegg. Dette gir ikke bare et økonomisk tap for oppdretteren, men kan også føre til at rømt oppdrettslaks blander seg med villaks i elvene og påvirker disse bestandene negativt. Under utdelingen av konsesjoner i 2013 skulle aktørene foreslå tiltak som kunne redusere dette problemet. Et av tiltakene som ble foreslått var produksjon av steril oppdrettslaks slik at genetisk innblanding ...
Subjects
free text keywords: VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929, FSK-3961
Related Organizations
Funded by
EC| SALMOTRIP
Project
SALMOTRIP
Feasibility study of triploid salmon production
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 222115
  • Funding stream: FP7 | SP4 | SME
Communities
Fisheries and Aquaculture ManagementFAM Projects: Feasibility study of triploid salmon production
26 references, page 1 of 2

6 Resultater!......................................................................................................................................!29! 6.1 Omdømme til norsk oppdrettsnaering!...........................................................................................!29! 6.2 Samfunnsansvaret til oppdretterne!...............................................................................................!31! 6.3 Bruk av triploid laks!.........................................................................................................................!33!

Fiskeridirektoratet 2014: http://www.fiskeridir.no/statistikk/akvakultur/oppdaterte-roemmingstall Besøkt: 14.01.14

Finstad, B. & Bjørn, P. A. (2011) Present status and implications of salmon lice on wild salmonids in Norwegian coastal zones. I. Salmon Lice: An Integrated Approach to Understanding Parasite Abundance and Distributions, John Wiley & Sons, 281-305 (Jones. S. & Beamish. R., redaktører).

Finstad, B., Bjørn, P. A., Todd, C. D., Whoriskey, F., Gargan, P. G., Forde, G. & Revie, C. W. (2010) The Effect of Sea Lice on Atlantic Salmon and other Salmonid Species. I. Atlantic Salmon Ecology, Blackwell Publishing Ltd., 253-276. (Aas. Ø., Einum. A., Klemetsen. A. & Skurdal. J., redaktører) [OpenAIRE]

Fjelldal, P. G., Hansen, T., Breck, O., Sandvik, R., Waagbø, R., Berg, A., & Ørnsrud, R. (2009). Supplementation of dietary minerals during the early seawater phase increase vertebral strength and reduce the prevalence of vertebral deformities in fast growing under yearling Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolt. Aquaculture Nutrition, 15, 366-378.

Fjelldal, P. G., & Hansen, T. (2010). Vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) underyearling smolts. Aquaculture, 309, 131-136.

Fjelldal, P. G., Hansen, T., Breck, O., Ørnsrud, R., Lock, E. J., Waagbø, R., Wargelius, A. & Eckhard Witten, P. (2012). Vertebral deformities in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)-etiology and pathology. Journal of Applied Ichthyology, 28, 433-440.

Fjelldal, P. G., Hansen, T. J., Lock, E. J., Wargelius, A., Fraser, T. W. K., Sambraus, F., ElMowafi, A. Albrektsen, S. & Ørnsrud, R. (2015). Increased dietary phosphorous

Fraser, T. W., Fjelldal, P. G., Hansen, T., & Mayer, I. (2012). Welfare considerations of triploid fish. Reviews in Fisheries Science, 20, 192-211.

Fraser, T. W., Hansen, T., Skjaeraasen, J. E., Mayer, I., Sambraus, F., & Fjelldal, P. G. (2013). The effect of triploidy on the culture performance, deformity prevalence, and heart morphology in Atlantic salmon. Aquaculture, 416, 255-264.

Fraser, T. W. K., Fleming, M. S., Poppe, T. T., Hansen, T., & Fjelldal, P. G. (2014). The effect of ploidy and incubation temperature on survival and the prevalence of aplasia of the septum transversum in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases, 37, 189-200.

Fraser, T. W. K., Mayer, I., Hansen, T., Poppe, T. T., Skjaeraasen, J. E., Koppang, E. O., & Fjelldal, P. G. (2015). Vaccination and triploidy increase relative heart weight in farmed Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases, 38, 151-160. 43!

Hersoug, B., Johnsen, J.P., Borch, T., Andreassen, O. & Buanes, A. (2012) Forhandlinger om plass - eksemplet Alta. I. Kampen om plassen på kysten. Universitetsforlaget, 18-39.

Hovland, E. (2014) Østenfor sol og vestenfor måne. Over den leiken ville han rå. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, 13-22. (Hovland, E., Møller, D., Haaland, A., Kolle, N., Hersoug, B. & Naevdal, G., redaktører.)

Jacobsen, D. I. (2005), Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2 utg). Høyskoleforlaget AS. Kristiansand.

26 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue