J2EE : frameworks de la capa de presentació

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Vives Bernat, Melchor (2011)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: capa de presentació | marc de treball | Internet -- Programació | presentation layer | Internet -- Programación | Java (Lenguaje de programación) | framework | Java (Programming Language) | Internet programming | Java EE | J2EE | Java (Llenguatge de programació) | LWF | MVC | marco de trabajo | capa de presentación

Estudi dels marcs de treball Java EE per la capa de presentació d'aplicacions web complexes. Estudio de los marcos de trabajo Java EE para la capa de presentación de aplicaciones web complejas. Study of the Java EE frameworks for the presentation layer of complex ... View more
Share - Bookmark