publication . Bachelor thesis . 2011

J2EE : frameworks de la capa de presentació

Vives Bernat, Melchor;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 20 Jun 2011
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract
Estudi dels marcs de treball Java EE per la capa de presentació d'aplicacions web complexes. Estudio de los marcos de trabajo Java EE para la capa de presentación de aplicaciones web complejas. Study of the Java EE frameworks for the presentation layer of complex web applications.
Subjects
free text keywords: capa de presentació, marc de treball, Internet -- Programació, presentation layer, Internet -- Programación, Java (Lenguaje de programación), framework, Java (Programming Language), Internet programming, Java EE, J2EE, Java (Llenguatge de programació), LWF, MVC, marco de trabajo, capa de presentación
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2011

J2EE : frameworks de la capa de presentació

Vives Bernat, Melchor;