publication . Other literature type . Article . 2015 . Embargo end date: 04 Aug 2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD)

Kornør, Hege; Johansen, Sissel;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og sør
  • Country: Norway
Abstract
- European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) er et strukturert intervju for å kartlegge problemer og hjelpebehov hos ungdom med rusproblemer (12-24 år). Intervjuet er oversatt til norsk av Astrid Brandsberg-Dahl, Grethe Lauritzen og Heid Nøkleby i samarbeid med en av originalforfatterne, David Öberg. Originalversjon ved Alfred S. Friedman, Arlene Terras og David Öberg kom ut i 2002; den norske i 2007. Svarene i hvert av de sju livsområdene Fysisk helse, Skole, Sosialt, Familie, Psykisk helse, Kriminalitet og Alkohol & narkotika danner grunnlag for respondentens egen vurdering av problemomfang og hjelpebehov, intervjuerens alvorlighetsvurdering og en sums...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue