MERGER ACCOUTING FOR COMPANIES

Article English OPEN
SUCIU GHEORGHE;
(2014)
 • Publisher: Academica Brâncuşi
 • Journal: Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie,volume 2,issue April,pages135-142 (issn: 1844-7007, eissn: 1844-7007)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: division | acquired company | HF1021-1027 | acquiring company | HB71-74 | net assets | fair market value | Economics as a science | Commercial geography. Economic geography | merger, division, net assets, fair market value, acquired company, acquiring company. | merger

Companies, especially nowadays, are characterized through great mobility, fast circulation of capital, occurring in their chase for profit. In this context, companies look for alliances, economical and political assistance. These objectives can materialize throu... View more
 • References (7)

  [1] Anghel I., Oancea Negescu M., Anica Popa A., Popescu A.M., - Evaluarea întreprinderii, editura Economică, Bucharest, 2010;

  [2] Dragotă V., Obreja Braşoveanu L., Dragotă I. M., - Management financiar, second edition, vol. 1, Diagnosticul financiar al companiei, Editura Economică, Bucharest, 2012;

  [3] Gibson Charles H., Financial Reporting & Analysis, 11e, South - Western Cengage Learning, 2009;

  [4] Gîrbină M.M., Bunea Ş ., - Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS, CECCAR Publishing House, Bucharest, volume 3, 2007;

  [5] Suciu G. - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Infomarket, Braşov, 2014;

  [6] xxx Ministerul Finanţelor Publice, Colegiul Consultativ al Contabilităţii, Norme Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004;

  [7] xxx Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2013.

 • Metrics
Share - Bookmark