Geo Tools Android : eines geogràfiques per Android

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Leiva Olmo, Javier;
(2012)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: mapas | Android | Android (Sistema operativo) | Geographic information systems | Android (Sistema operatiu) | SIG | geoespacial | GIS | Foundation Degree in Systems Informatics | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas | geospatial | OSMDroid | Android (Computer file) | Sistemes d'informació geogràfica | Sistemas de información geográfica

En aquest treball es fa un anàlisi de l'aplicació OSMDroid i d'altres aplicacions i llibreries SIG rellevants per al sistema operatiu Android. En este trabajo se hace un análisis de la aplicación OSMDroid y otras aplicaciones y librerías SIG relevantes para el sistem... View more
Share - Bookmark