publication . Report . 2009

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/RX-T25). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; ...
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
  • Country: Norway