Google and beyond: web-as-corpus methodologies for translators

Article English OPEN
Ferraresi, Adriano;
(2009)
  • Publisher: Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació
  • Subject: CORPUS LINGUISTICS METHODS | WEB-AS-CORPUS | TRANSLATION

Aquest article fa un repàs als plantejaments actuals sobre l'ús del web com a corpus lingüístic i emfatitza els avantatges (així com els inevitables riscos) que aquests poden introduir en el treball del traductor. Per tal d'il·lustrar aquest punt, es mostra un exemple d... View more