Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Sivertsen, Adrian;
(2012)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Mastergrad | 734103

Problemstillingen i oppgaven er som følger: Vil en bonusordning som vurderer og belønner på individnivå ha en sterkere incentiveffekt enn en ordning med ren gruppebonus? Problemstillingen besvares ved å gjennomføre en økonometrisk analyse på data fra kundesenteret i ... View more
Share - Bookmark