publication . Master thesis . 2011

OCT e índices de insulinorresistencia en diabéticos tipo 2 no insulinodependientes sin signos de retinopatía

Corró Moyà, Baltasar; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 14 Dec 2011
  • Country: Spain
Abstract
A una població de diabètics tipus 2 no insulinodepenents i sense signes clínics de retinopatia diabètica, realitzem un estudi de la possible relació entre índexs indirectes d’insulinorresistència i troballes de tomografia de coherència òptica de gruix macular y de gruix de la capa de fibres nervioses de la retina peripapil•lar. La nostra hipòtesi consisteix en valorar el possible dany neurodegeneratiu previ a les alteracions microvasculars clàssiques sobre la retina a aquesta malaltia i estudiar la seva possible relació amb la insulinorresistència.
Subjects
free text keywords: Ulls Tomografia, Insulinoresistència, Ulls -- Tomografia, Diabetis no-insulinodependent, Retinopatia diabètica, 617 - Cirurgia. Ortopèdia. Oftalmologia
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Master thesis . 2011

OCT e índices de insulinorresistencia en diabéticos tipo 2 no insulinodependientes sin signos de retinopatía

Corró Moyà, Baltasar; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia;