publication . Article . 2019

Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester

Arild Blekesaune; Pål Erling Martinussen; Simen Ø. Aas;
Open Access Norwegian
  • Published: 21 Nov 2019
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Norske kommuner benytter i varierende grad konkurranse og markedsmekanismer til å organisere renovasjonstjenestene. De vanligste begrunnelsene for å innføre slike reformer er ønsket om å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Det finnes imidlertid begrenset litteratur om hvordan kommunal organisering av tjenester påvirker brukertilfredshet, og de få unntakene som eksisterer, har hovedsakelig fokusert på sosialtjenestene. I denne artikkelen undersøker vi om innbyggere i kommuner som har innført konkurranseutsetting, benchmarking og offentlig–privat samarbeid, er mer fornøyd med renovasjonstjenestene, og vi bruker muligheten til å sortere søppel for gjenvinnin...
Subjects
free text keywords: markedsmekanismer, renovasjonstjenester, innbyggertilfredshet, kommuner, flernivåanalyse, market mechanisms, Social sciences (General), H1-99, Sociology and Political Science, General Social Sciences, Nursing, Business, User satisfaction, Multi level analysis
Any information missing or wrong?Report an Issue