Síntesis y estudio de trifenilenos de conjugación extendida con propiedades mesomórficas

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Romero Castro, María Carmen;
(2011)
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
  • Subject: Benceno -- Teses e escritos académicos | Hidrocarburos aromáticos policíclicos -- Teses e escritos académicos
Share - Bookmark