publication . Article . Other literature type . 2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3)

Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 22 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
Publisert versjon, som også er tilgjengelig på <a href=http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3>http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3</a> Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvind Rø og Jan H. Rosenvinge. Den tredje versjonen av EDI ble publisert i 2004 og er en revidert utgave av EDI-2. EDI-3 er et selvrapporteringsinstrument for ungdom fra 13 år til voksen alder, som måler symptomer og psykologiske trekk som er relatert til spiseforstyrrelser og består av 91 spørsmål fordelt på tolv delskalaer. Litteratursøket etter norske, danske og svenske artikler med informasjon om...
Subjects
free text keywords: :Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 [VDP], Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue