Marketing Mix of the Company

Master thesis Czech OPEN
Motyčková, Tereza;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: propagace. | product | komunikační mix | marketingový mix | distribuce | marketing mix | produkt | propagace | distribution | Marketing | communication mix | propagation | price | cena | promotion

Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu společnosti Nitara s.r.o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsán marketing, analýza konkurence, marketingový mix a nástroje komunikačního mixu. V analytické části práce se seznamujem... View more
Share - Bookmark