publication . Report . Other literature type . 2014

Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2009-2013

Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Gunnbjørn Bremset;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: NINA
  • Country: Norway
Abstract
Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekning på 11,5 km har fått redusert vannføring. Fra og med 2005 har det blitt gjennomført årlige fiske-biologiske undersøkelser for å kartlegge bestandsstatus til laks og sjøaure, vurdere effek-ter av reguleringen på fiskebestandene, tilrå aktuelle kompensasjonstiltak som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk og vurdere virkningen av utsetting av laks i vass-draget. Denne rapporten oppsummer...
Subjects
free text keywords: Bævra, laks, sjøaure, vassdragsregulering, fisketetthet, vekst, produksjon, gytebestand, fiskeutsettinger, tiltak
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2014
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue