Compliance av næringsdrikke hos underernærte pasienter med cancer sykdom i GI traktus

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Jacobsen, Ina Janovna; (2017)
  • Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  • Subject: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781 | MED-3950 | VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781

Opptil 80% av alle cancerpasienter opplever å være underernært i løpet av sin sykdom. Underernærte pasienter som gjennomgår en kirurgisk behandling har økt risiko for komplikasjoner, har lengre liggetid og har høyere mortalitet. Det finnes mange ulike tiltak for å behan... View more
Share - Bookmark