publication . Master thesis . 2016

Kombiløsning mellom utvidelse hos Forset Grus AS og fremtidig jernbane/godsterminal

Ølnes, Eirik;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
I prosjektoppgaven «Underjordsanlegg for godsterminal» i faget TGB4500 ved NTNU så undertegnede på muligheten for å flytte deler av det planlagte logistikknutepunktet ved Torgård inn i fjellhaller i Vassfjellet. På denne måten brukes arealer som ellers ikke kan utnyttes, og dermed unngås de mange negative konsekvensene ved å legge logistikknutepunktet i dagen. For Jernbaneverket vil det være en stor kostnad å investere i et underjordsanlegg kontra å bygge det i dagen. Til gjengjeld vil anlegget trolig være billigere å vedlikeholde fordi det ikke blir påvirket av vær og vind i samme grad. Det vil også være en nærmest uendelig mulighet til utvidelser senere fordi ...
Subjects
free text keywords: Tekniske geofag, Ingeniørgeologi og bergmekanikk
Any information missing or wrong?Report an Issue