TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Article Turkish OPEN
Karaçuka, Mehmet;
(2018)

Türkiye’degeleneksel olarak kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı düşük kalmıştır.Günümüzde de bu seviyede önemli bir artış görülmemektedir. Kadınların sosyalhayat içinde hak ettikleri konuma ulaşabilmesi için iktisadi yaşama daha çokentegre olmaları bir zorunluluk ... View more
Share - Bookmark