publication . Bachelor thesis . 2017

Det verdighetsbevarende stellet

Kyrkjebø, Tirill;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av forskningsartikler, bøker og artikler. Kari Martinsen er brukt som sykepleieteoretiker med fokus på begrepene omsorg og paternalisme. Margareta Edlunds teori om verdighet er brukt. Metode Dette er en litterær oppgave med hensikt å innhente og anvende eksisterende sykepleiefaglig litteratur for å belyse problemstillingen. Den oppsummerer funnene fra seks forskningsartikler. Artiklene er funnet ved hjelp av søk i Cinahl og PubMed. Drøfting Forskningsar...
Subjects
free text keywords: Sykepleierrolle, Demens, Sykepleier-pasient-relasjoner
Download fromView all 2 versions
LDH Brage
Bachelor thesis . 2017
Provider: LDH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue