Övergången till IFRS : Konsekvenser

Bachelor thesis Swedish OPEN
Wetterholm, Emelie ; Bergström, Mari (2005)
  • Publisher: Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Företagsekonomi
  • Subject: Företagsekonomi | Koncernredovisning | Redovisning | Redovisningsstandard | IASB | IAS | Business studies | IFRS

Bakgrund : EU: s antagande av förordningen (EG) nr. 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder innebär att alla börsnoterade bolag i medlemsländerna måste tillämpa de i förordningen angivna IFRS-standarderna i sin koncernredovisning från och med ... View more
Share - Bookmark