Salisilik asit türevleri ile 2-aminobenzotiyazol türevlerinin karışık ligandlı Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Article OPEN
İlkimen, Halil; Yenikaya, Cengiz;
(2017)
  • Publisher: Pamukkale University
  • Journal: issn: 1300-7009, eissn: 2147-5881
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Salicylic acid derivatives,2-aminobenzothiazole derivatives,Metal complexes | Salisilik asit türevleri,2-aminobenzotiyazol türevleri,Metal kompleksleri

In thisstudy, mixed ligand transitionmetal complexes of Cu(II)have been prepared between salicylic acid derivatives [salicylic acid (H2sal) or acetylsalicylic acid (Hasal)] and 2-aminobenzothiazole derivatives[2-aminobenzothiazole (abt) or 2-amino-6-chlorobenzothiazole ... View more
Share - Bookmark