Enerji bitkisi olarak farklı kamış türlerinin briketlenmesi üzerine bir araştırma

Article OPEN
BİLGİN, Sefai; ERTEKİN, Can; KÜRKLÜ, Ahmet;
(2016)

Bu araştırmada, enerji bitkisi olarak dev kamış (Arundo donax) ve sazlık kamış (Phragmites australis) bitkilerinin briketlenmesi ve briketlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyallerin briketlenmesi için 15 kW gücünde konik kalıplı ve kalıp ısıt... View more
Share - Bookmark