publication . Article . 2002

Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren

Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom et anslag for bedriftenes lånerente og et konkursrisikomål. Resultatene indikerer at graden av risikoprising har økt noe over perioden 1989-2001.
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue