publication . Other literature type . Report . 2012

Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt

Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar; Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Thorstad, Eva B.;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832, 20 sider. I begynnelsen av september 2011 ble det gjennomført til sammen åtte timers elektrisk båtfiske på 11 stasjoner i to områder av øvre Namsen. Det elektriske båtfisket ble utført på en forholds-vis rasktflytende elvestrekning oppstrøms Åsmulfossen, og på en forholdsvis sakteflytende el-vestrekning oppstrøms Namsskogan sentrum. Det ble benyttet en 18 fots flatbunnet alumini-umsbåt med 200 hestekrefters vannjetmotor. Denne båten kan operere effektivt i vanndybder mellom om lag 40 cm og 2,5 me...
Subjects
free text keywords: laks, sjøaure, ungfisk, Namsen, overvåking, elektrisk fiske, elektrisk fiskebåt, atlantic salmon, sea trout, juveniles, River Namsen, surveillance, electrofishing, electrofishing boat
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2012
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue