Mindfulness Training and Practice for Effective Therapist Characteristics: A Meta-Synthesis Study

Article English OPEN
Gülüm, İ. Volkan;
(2016)
  • Publisher: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Journal: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar (issn: 1309-0658, eissn: 1309-0674)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.18863/pgy.253439
  • Subject: Mindfulness,meta-synthesis,therapist training | Mindfulness | meta-synthesis | therapist training | Farkındalık,meta-sentez,terapist gelişimi | Psychiatry | RC435-571

Bu çalışmanın birincil amacı farkındalık temelli eğitim ve uygulamaların ruh sağlığı alanında eğitim alan ya da çalışan bireyler tarafından nasıl deneyimleniyor olduğunu anlamaya çalışmaktır. Buna paralel olarak söz konusu eğitim ve uygulamaların etkili bir ruh sağlığı ... View more
Share - Bookmark