publication . Article . 2017

En studie av hverdagslivet til familier som lever med demens

Gøril Ursin;
Open Access Swedish
  • Published: 08 Nov 2017 Journal: Norsk Sosiologisk Tidsskrift (issn: 2535-2512, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
De ti siste årene har studier innenfor demensfeltet vist interesse for medborgerskap. Medborgerskap er blitt et ideal for inklusjon i samfunnet også for personer med demens. I denne artikkelen analyseres sentrale trekk ved dagens omsorgspraksis, for å skape kunnskap om hvordan personer med demens kan opprettholde og videreutvikle seg som borgere. Artikkelen anvender praxiografi som tilnærming. Fire måter å gjøre medborgerskap på blir beskrevet gjennom ulike arrangement av mennesker, ting, materialiteter og praksiser. Det første arrangementet beskriver «den kompetente borger» og synliggjør hvordan personen med demens trer frem som en borger gjennom tilretteleggin...
Subjects
free text keywords: medborgerskap, demens, hverdagsliv, praxiografi, arrangementer, citizenship, Sociology (General), HM401-1281, :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP], :Medisinske Fag: 700 [VDP], Applied psychology, media_common.quotation_subject, media_common, Lever, business.product_category, business, Everyday life, Telecommunications, business.industry, Psychology
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue