publication . Master thesis . 2014

Mutuality and empowerment in youth diakonia

Briså, Liv Hilde Myrset;
Open Access Norwegian
  • Published: 09 Sep 2014
  • Country: Norway
Abstract
Hensikten med avhandlingen er å studere spesialisert ungdomsdiakoni fra et relasjonelt perspektiv, hvor relasjonen mellom ungdomsdiakonen som fagperson og den enkelte ungdom er i fokus. For å gjøre dette har jeg utført en kvalitativ empirisk studie med intervjuer av ungdomsdiakoner og ungdommer i et ungdomsdiakonalt samtaletilbud. Sentralt i oppgaven står relasjonen som utvikles mellom den som søker hjelp og den som skal hjelpe. Et gjensidighetsperspektiv åpner muligheten for å studere samspillet mellom hjelper og bruker, ved at selve forholdet og hvordan de to virker på hverandre, er i fokus. Med andre ord innebærer gjensidighetsdiskursen at søkelyset også rett...
Subjects
free text keywords: :Social science: 200::Social work: 360 [VDP], Ungdomsdiakoni, Diakoni, Ungdom
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue