publication . Article . 2011

Markeder for norske bankers langsiktige finansiering – betydningen av endringer i markedsforhold og regelverk

Syed, Haseeb;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
Norske banker finansierer seg i større grad enn tidligere i markedene. Obligasjonsmarkedene i Norge og utlandet er viktige finansieringskilder for bankene. Sammensetningen av bankenes markedsfinansiering påvirkes av endringer i markedsforhold og regelverk. Endringer i regelverk for sikkerhet for lån i Norges Bank og forslag til nye internasjonale regler for bankenes likviditetsbuffer og stabile finansiering påvirker norske bankers investerings- og finansieringsstruktur. Eierfordelingen og likviditeten i det norske bankobligasjonsmarkedet vil kunne endres fremover blant annet som følge av nye deponeringsregler i Norges Bank og økt etterspørsel etter obligasjoner ...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue