Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde

Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge;
(2010)
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Journal: issn: 1504-3312
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: windmills | hubro | seabird | coastal area | windpower | horned owl | sårbare områder | sårbarhetsindeks | white-tailed eagle | offshore | sjøfugl | vindenergi | effects | effekter | vindturbiner | waders | kyst | vulnerability index | vadere | NINA Rapport | havørn | vulnerable areas

Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s. Målet for foreliggend... View more
Share - Bookmark