Les cavitats de la Serra de na Burguesa. Zona 9: Son Boronat-L'Hostalet (2a part) (Calvià, Mallorca)

Article Catalan; Valencian OPEN
Ginard, Antelm ; Bover, Pere ; Vicens, Damià ; Crespí, Damià ; Vadell, Mateu ; Barceló, Miquel Àngel (2009)
 • Publisher: Universitat de les Illes Balears
 • Journal: Endins: publicació d'espeleologia
 • Subject: Geology

Es presenta la descripció i topografia de 7 cavitats naturals i 1 mina del SO de la serra de na Burguesa (serra de Tramuntana, Mallorca), entre les quals destaquen la cova-avenc de na Picacento per presentar un conducte de dissolució, la cova des Coral·loides amb 324 m ... View more
 • Metrics
  1
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark