Miljöpraktiker i vardagen: Livsstil, information och förändring i Simrishamn

Report Swedish OPEN
Haider, Jutta; Sundin, Olof;
(2009)
  • Publisher: Centrum för Livsstilsfrågor, Region Skåne
  • Subject: information | semester | Information Studies | Biblioteks- och informationsvetenskap | miljö | klimatförändring

Miljö och miljöfrågor har under den senaste tiden lyfts fram som ytterst viktiga för framtiden, inte minst växthuseffekten och dess konsekvenser. Att vara och agera miljömedvetet kan sägas ha gått från att ha varit ett val för ett engagerat fåtal till att ha blivit en e... View more
Share - Bookmark