Ruralserv: Un instrumento de medición de la calidad del servicio en alojamientos rurales con autenticidad local

Master thesis Spanish; Castilian OPEN
Cuellar Salazar, Maria Sonia;
(2010)
  • Subject: Farms -- Recreational use -- Quality control | Turisme rural -- Control de qualitat | Farms -- Recreational use -- Evaluation | Turisme rural -- Avaluació

Màster tesi què pretén determinar quins atributs han de ser considerats per a mesurar la qualitat del servei en establiments rurals amb autenticitat local. Proposa un nou instrument de medició, que l’autor ha anomenat RURALSERV. Se segueix el model SERVQUAL, però amb un... View more
Share - Bookmark