Innovació en el procés de realització d'auditories energètiques. De l'auditoria tradicional a l'auditoria virtual

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Utges Mampel, Daniel;
(2016)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Environmental auditing | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | Auditoria ambiental | Web applications | Aplicacions web

Aquest projecte planteja un nou prisma a la hora de realitzar auditories energètiques a les instal·lacions, passant d’una auditoria tradicional a una auditoria virtual, utilitzant tècniques estadístiques i la caracterització matemàtica de potencials millores d’eficiènci... View more
Share - Bookmark