EXAMINATION OF ESKİŞEHİR AS A BRAND CITY IN CITY MARKETING

Article Turkish OPEN
ÖZSÖZ, Feride Melis;
(2018)
  • Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  • Journal: issn: 2602-4594, eissn: 2602-4594
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: City marketing,City branding,Eskişehir,City assets | Şehir pazarlaması,şehir markalaşması,Eskişehir,Şehir varlıkları

21. Yüzyılda pazarlama dünyasında artık sadece ürün vehizmetler değil, şehirler de pazarlama iletişiminin birer parçası haline gelmiştir. Kapitalizm, kentlerin farklılıklarınınyok edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır, dolayısıyla şehir markalaşma çalışmaları,şehirler... View more
Share - Bookmark