Marketing on social networks

Other literature type, Master thesis Croatian OPEN
Stanojević, Marija;
(2011)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Communicology and Public Relations.
  • Journal: volume 5,issue 10issn: 1846-436X, eissn: 1849-0719
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: oglašavanje | marketing | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Odnosi s javnošću. | društvene mreže | marketinški splet | social networks | marketing mix | SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Public Relations. | društvene mreže; marketing; Facebook; viralni marketing; gerilski marketing | advertising | social networks; marketing; Facebook; viral marketing; guerilla marketing | internet

Marketing na društvenim mrežama je posljednjih godina sve popularniji i sve se više razvija, a u ovom radu su pojašnjeni osnovni pojmovi kao što su marketing, marketinški splet koji možemo smatrati temeljima marketinga te marketinške strategije, zatim su objašnjeni pojm... View more
Share - Bookmark